การเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม

clock
ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรม graphic คงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ๆ ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในปัจจุบันนี้ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องการ graphic แบบเก่าๆ อยู่ เช่น การแสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก หรือ ไม่เน้นการแสดงผลที่ละเอียดมากนัก หรือใช้ประสิทธิภาพของ CPU ที่ไม่สูงมากนัก

ส่วนใหญ่การเขียนโปรแกรมภาษาซี จะเน้นไปด้านของ text mode ในโรงเรียนก็จะเน้นทางด้านการฝึกคิดกระบวนการแก้ปัญหามากกว่าการนำมาเขียนโปรแกรมเชิงกราฟิค เพราะในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง GUI หรือทำ graphic สวยๆ มากมาย และใช้ภาษาซี ทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่า แต่ในยุดก่อนนั้น ภาษาซี ถือเป็นโปรแกรมที่นำมาสร้าง graphic มากมาย วันนี้ผมจึงลองยกตัวอย่างการใช้ Graphic ในภาษาซี โดยใช้ code block เป็น IDE 

 

 ภาษา Go เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ที่ทางบริษัท Google ได้พัฒนาขึ้นมา โดยใช้ลักษณะเด่นของภาษา C++ และ Python โดยการพัฒนาของพนักงานบริษัท Google ที่ใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งจากการทำงานมาพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ และได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากบริษัท ทำให้เกิดการส่งเสริมและเปิดให้นำไปใช้งานได้อย่างอิสระ

การเรียนรู้ที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Go นั้น จำเป็นจะต้องรู้จักโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Go ซะก่อน เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ทั่วไป ด้วยภาษา Go นั้น ไม่ได้เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้อาศัยพื้นฐานจากภาษาอื่น แต่เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ภาษา C และ Python เป็นพื้นฐาน ทำให้รูปแบบและโครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับภาษา C และ Python