ทดสอบออนไลน์ ด้วย Kahoot! ตอนที่ 3

ความรู้เทคโนโลยี

ทดสอบออนไลน์ ด้วย Kahoot! ตอนที่ 3

นำแบบทดสอบไปใช้งาน (Play kahoot)  เมื่อเรากำหนดคำถามของแบบทดสอบครบถ้วนแล้ว

kahoot00

สามารถนำแบบทดสอบนั้นไปใช้ในการเรียนการสอน อาจจะใช้นำเข้าสู่บทเรียน ใช้ทดสอบความรู้ขณะเรียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 คลิกที่ปุ่ม Play เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ การทำแบบทดสอบ kahoot จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือแบบ Classic เล่นรายบุคคล และแบบ Team mode เล่นเป็นทีมนับคะแนนรวมกัน
กรณีตัวอย่างนี้ จะคลิกเลือกแบบ Classic

 kahoot16

  

ขั้นที่ 2 ที่หน้าจอของครูผู้สอนจะแสดงรหัส PIN สำหรับเข้าใช้งานแบบทดสอบ

 kahoot17

 

ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะทำแบบทดสอบ เข้าไปที่เว็บ kahoot.it แล้วกรอกรหัสแบบทดสอบที่แสดงบนหน้าจอของครูผู้สอน คลิกปุ่ม Enter ตั้งชื่อที่ใช้ในการเล่น คลิกปุ่ม Ok,go!
ชื่อจะมาปรากฏที่หน้าจอของครูผู้สอน

 kahoot18

ขั้นที่ 4 เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมแบบทดสอบครบทุกคนแล้ว ผู้สอนคลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

 kahoot19

 

ขั้นที่ 5 หน้าจอครู จะแสดงคำถามและคำตอบและนับเวลาถอยหลัง ส่วนหน้าจอนักเรียนจะแสดงเฉพาะสัญลักษณ์ตัวเลือกที่ตรงกับตัวเลือกบนหน้าจอของครู

 kahoot20

 

 ขั้นที่ 6 เมื่อหมดเวลา หรือผู้เรียนตอบครบทุกคนแล้ว kahoot จะเฉลยคำตอบและจำนวนผู้ตอบถูกและผู้ที่ตอบไม่ถูก

 kahoot21

 

 

ขั้นที่ 7 เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว kahoot จะแสดงรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด และสรุปคะแนนของผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถบันทึกผลการทดสอบเป็นไฟล์ข้อมูล โดยคลิก Save Results

 kahoot22

 

 การบันทึกผลการแบบทดสอบ จะมีตัวเลือก 2 แบบ คือ 

บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Direct Download) หรือ บันทึกเก็บไว้ที่ Drive ของ google (Save to Drive)

kahoot23

Add comment

Security code
Refresh