จัดการเรียนด้วย Plickers

ความรู้เทคโนโลยี

จัดการเรียนด้วย Plickers

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การทดสอบในปัจจุบันเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์plickers00

แล้วให้ผู้เรียนเข้าไปทำแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เมื่อทำเสร็จจะแสดงผลการสอบแบบทันทีทันใด ทำให้สะท้อนผลกลับไปหาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทดสอบไปพร้อมกับการเรียนการสอนได้ แต่ในบางครั้ง ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในห้องเรียนอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับบางโรงเรียน หรือเกิดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ ทั้งการเข้าระบบ ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความพร้อมของอุปกรณ์ของผู้เรียน เมื่อผู้สอนนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ไปใช้ในสถาวะที่ไม่มีความพร้อมเพียงพอ แทนที่จะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น แต่กลับจะทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้


จากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปได้ในห้องเรียนที่ขาดความพร้อม เพียงอาศัยมือถือของผู้สอน กับการ์ดรหัส ก็สามารถจัดการเรียนการสอน ทดสอบและเก็บคะแนนแบบออนไลน์ได้แล้ว เครื่องมือที่ว่า คือ Plickers เครื่องมือเล็กๆ ที่ช่วยผู้สอนให้นำการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายได้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น และวัดผลการเรียนไปพร้อมๆ กับการสอนได้อีกด้วย

WHAT IS PLICKERS?

Plicker เป็นเครื่องมือทางการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการเก็บผลการทดสอบของผู้เรียนแบบทันท่วงที
โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารของผู้เรียน หรือใช้ในการถามทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน ตรวจสอบการเข้าเรียนโดยไม่ต้องขานชื่อผู้เรียนทีละคน ผู้สอนแค่มี smart phone และ การ์ดรหัส ก็สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย Plickers ได้

HOW DOES PLICKERS WORK?

หลักการทำงานของ Plickers สรุปได้ 6 ขั้นตอน คือ
1. Download the App
ในการอ่านค่าคำตอบจากผู้เรียน จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม Plickers mobile app ลงในมือถือของผู้สอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ่านคำตอบจากการ์ดของผู้เรียน ระบบปฏิบัติการ Android
สามารถ Download จาก Google Play และระบบปฏิบัติการ iOS สามารถ Download จาก App Store

 2. Print Your Cards

ก่อนจะนำ Plickers ไปใช้ในการเรียนการสอน จะต้องพิมพ์การ์ดสำหรับผู้เรียนแต่ละคนก่อนเพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการแสดงคำตอบ โดยรับการ์ดได้ที่ https://plickers.com/cards จำนวนการ์ดสูงสุดที่รับได้ คือ 63 ใบ หากต้องการใช้จำนวนมากกว่านั้นต้องซื้อเพิ่มเติม


3. Add Your Class
สมัครเป็นสมาชิกของเว็บ Plickers แล้วสร้างห้องเรียน เพิ่มรายชื่อนักเรียน โดยจับคู่กับหมายเลขการ์ดที่ใช้ ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 63


4. Add Your Questions
สร้างชุดคำถามที่ใช้ในการเรียนแต่ละเรื่อง คำถามที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะคำตอบ 2 แบบคือ แบบหลายตัวเลือกและแบบถูกผิด และสามารถแทรกภาพประกอบในคำถามได้


5. Scan Responses
นำคำถามที่สร้างขึ้นไปใช้ในการเรียนการสอน อ่านค่าคำตอบจากคำถามด้วยมือถือของผู้สอน และแสดงผลแบบทันท่วงทีผ่านเว็บไซต์ของชั้นเรียน Plickers


6. View Results
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละเรื่อง ผู้สอนสามารถดูผลการตอบคำถามของผู้เรียนได้แบบรายบุคคล สามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้

 

Sign up to Plickers
โปรแกรม Plickers เป็นเครื่องมือที่ให้งานงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการแบบพื้นฐาน ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.plickers.com/ เพื่อลงทะเบียน โดยคลิกที่ปุ่ม SIGN UP

 plickers01

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล email และรหัสผ่าน หรือจะใช้ชื่อผู้ใช้ของ Google สมัครเข้าใช้งานก็ได้

 plickers02

  

3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ลงชื่อเข้าใช้งาน ให้กรอก email และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือหากลงทะเบียนด้วย Google ให้เลือก
Sign in with Google

 plickers03

 

4. เมื่อลงชื่อเข้าระบบได้แล้ว จะแสดงหน้าเว็บสำหรับผู้สอน ซึ่งสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและแบบทดสอบต่างๆ ได้

plickers04

Print Your Cards

การสร้างการ์ดรหัสเพื่อใช้ในการเรียน จะต้องเป็นการ์ดที่สร้างขึ้นจากเว็บไซต์ของ Plicker เท่านั้น
เพื่อให้รูปแบบของการ์ดสามารถแปรความหมายได้ถูกต้อง
1. เข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.plickers.com/cards หรือคลิกที่ปุ่ม cards ที่แถบเมนูด้านบน

 2. เลือกรูปแบบการพิมพ์การ์ด ตาม Plickers Set โดยเลือกตามจำนวนนักเรียน และขนาดของการ์ดที่จะพิมพ์ลงในกระดาษ 1 แผ่น

 plickers05

  

4. เมื่อ download ไฟล์แล้ว จะได้ไฟล์ที่มีภาพของการ์ด ตามจำนวน ให้ผู้สอนจัดพิมพ์ลงในกระดาษ
ควรใช้กระดาษที่มีความหนา เพื่อให้สามารถจับยกได้ง่าย ไม่บิดงอ และสามารถใช้งานได้หลายครั้ง

 plickers06

Add Your Class

ผู้สอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้โดยการเพิ่มห้องเรียน หรือแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยได้ การแบ่งกลุ่มผู้เรียนสามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.plickers.com/classes หรือ
คลิกที่ปุ่ม Classes ที่แถบเมนูด้านบน

 1. เพิ่มห้องเรียนใหม่ คลิกที่ปุ่ม Add new class 

- ตั้งชื่อห้องเรียน
- กำหนดระดับชั้นปี
- กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กำหนดชุดสีของห้องเรียน
- คลิกปุ่ม Save

 plickers07

 

2. Plickers จะแสดงหน้ารายละเอียดห้องเรียน

 plickers08

 

3. เพิ่มรายชื่อนักเรียนในห้องเรียน โดยพิมพ์ชื่อนักเรียนลงในช่องรายชื่อ แล้วกดปุ่ม Enter
Plickers จะเพิ่มชื่อนักเรียนลงในระบบ พร้อมจับคู่กับหมายเลขการ์ดรหัสให้ทันที ผู้สอนสามารถเพิ่มชื่อนักเรียนได้ไม่เกิน 63 รายชื่อต่อ 1 ห้องเรียน

 plickers09

  plickers10

4. การแก้ไขข้อมูลผู้เรียน ให้นำเมาส์ไปชี้ที่มุมบนของรายชื่อ จะปรากฏลูกศรชี้ลง คลิกที่ลูกศรจะได้รายการคำสั่ง 3 คำสั่ง คือ
- Edit student ใช้ในการแก้ไขชื่อนักเรียน
- Archive student ใช้เพื่อนำชื่อนักเรียนออกจากการจับคู่การ์ด แต่ไม่ได้ลบรายชื่อ
- Delete student ใช้เพื่อลบรายชื่อนักเรียนออกจากห้องเรียน

 plickers11

 

หน้าจอการแก้ไขรายชื่อนักเรียน เมื่อแก้ไขแล้ว คลิกที่ปุ่ม Save

plickers12

 

Add Your Questions

ก่อนนำ Plickers ไปใช้งาน ต้องสร้างชุดคำถามก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม Library

 plickers13

 

 1. สร้าง Folder เพื่อเก็บชุดคำถาม โดยคลิกที่ แถบ Library เลือกคำสั่ง New Folder

 plickers14

 

2. สร้างคำถามใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม New Question แล้วเพิ่มรายละเอียดของคำถาม เลือกประเภทคำถามว่าเป็น Multiple Choice หรือ True/False กำหนดตัวเลือกพร้อมเฉลย บันทึกคำถาม

 plickers15

 

 3. การแก้ไขหรือลบคำถาม ทำได้โดยคลิกที่ลูกศรที่มุมบนของคำถาม แล้วเลือกรายการคำสั่งที่ต้องการ

- Edit question ลบคำถาม
- Move question ย้ายคำถามไป Folder อื่น
- Archive question เก็บคำถามไม่ใช้งาน
- Delete question ลบคำถาม

 plickers16

4. เมื่อเพิ่มคำถามครบตามต้องการแล้ว จะต้องเพิ่มคำถาม ไปยังชั้นเรียนที่เราได้สร้างไว้แล้ว โดยคลิกที่ปุ่ม Add to Queue ใต้คำถามแล้วเลือกห้องเรียนที่ต้องการเพิ่มคำถาม เมื่อเพิ่มแล้วรายการลำดับคำถามจะแสดงในชั้นเรียนด้านขวามือ ผู้สอนสามารถปรับลำดับคำถามขึ้นลงได้

 plickers17plickers18

 

 

 Plickers in Classroom

ก่อนนำ Plickers ไปใช้ในชั้นเรียน ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้พร้อม ได้แก่
1. ติดตั้งโปรแกรม Plickers mobile app ลงในมือถือของผู้สอน
2. พิมพ์ Plickers Cards สำหรับนักเรียนในห้องเรียน
3. คอมพิวเตอร์และจอโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ สำหรับแสดงคำถาม

ขั้นตอนที่ 1 ผู้สอนต้องแจกการ์ดรหัส Plickers ให้กับนักเรียน ให้ตรงกับรายชื่อที่ได้เพิ่มไว้ในชั้นเรียนบนเว็บ เพราะการอ่านคำตอบจะสัมพันธ์กับรายชื่อและลำดับในชั้นเรียน


ขั้นตอนที่ 2 ผู้สอนเข้าโปรแกรม Plickers จากมือถือเข้าระบบให้เรียบร้อย จะได้หน้าชั้นเรียนที่สร้างไว้

 plickers19

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอนเลือกชั้นเรียนที่สร้างไว้ จะได้รายการคำถามที่จัดลำดับไว้แล้ว

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้สอนเปิดหน้าเว็บ แล้วเลือกเมนู Live View เมื่อผู้สอนเลือกแสดงคำถามจากมือถือ คำถามที่หน้าเว็บก็จะเปลี่ยนไปด้วย นักเรียนจะเห็นคำถามที่แสดงบนหน้าจอของเว็บไซต์

 plickers21

 plickers22

 

ที่มือถือของผู้สอน ให้คลิกที่ปุ่มกล้อง เพื่ออ่านข้อมูลการ์ดของนักเรียนการตอบให้หมุนด้านของการ์ดที่ตรงกับคำตอบขึ้นด้านบน

 plickers24

 เมื่ออ่านคำตอบของผู้เรียนแล้ว โปรแกรม Plickers จะสรุปผลว่าผู้เรียนตอบถูกหรือไม่ถูก

ผู้สอนเลือกคำถามใหม่ในรายการคำถาม แล้วถามนักเรียนไปพร้อมๆ กับการสอนเนื้อหา หรือทดสอบความรู้ระหว่างเรียน

  

View Results

เมื่อผู้สอน นำ Plickers ไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ทุกคำถามและคำตอบจะถูกเก็บไว้ในรายงานของ Plickers สามารถเข้าดูได้โดยคลิกที่เมนู Reports

 plickers26

 

 Question History เป็นการแสดงรายงานการตอบคำถามรายข้อ

 plickers28

 

Scoresheet เป็นการแสดงรายงานการตอบคำถามแยกตามชั้นเรียน

 plickers27

 

 

Add comment

Security code
Refresh