App Inventor : TalkToMe Text-to-Speech App

App Inventor2

App Inventor : TalkToMe Text-to-Speech App

วันนี้จะมาแนะนำการสร้าง application ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน App Inventor ส่วนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง สามารถหาอ่านได้จากบทความที่ได้เขียนไว้แล้วนะครับ  application ที่จะเขียนวันนี้ ก็ตามชื่อบทความเลยครับ Talk To Me เราจะมาทำให้มือถือของเราพูดกับเราได้นั่นเอง โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า ถ้าพร้อมแล้วมาลงมือกันเลย

 

 

ขั้นตอนที่ 1. สร้าง Project app inventor 

เข้าไปที่ http://appinventor.mit.edu/explore/  แล้วคลิกที่ Create App

 

 

 

คลิกที่ Projects  แล้วเลือก Start new project

 

 

 ตั้งชื่อ project name ชื่อ TalkToMe แล้วคลิกปุ่ม OK

 

  

จะได้หน้าต่างสำหรับการทำงาน ดังนี้

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2. สร้าง application

2.1 คลิกที่แถบเครื่องมือ Button แล้วลากมาวางที่ Viewer 

 

 

เปลี่ยนข้อความที่แสดงบนปุ่ม เป็น Talk to Me

 

 

 2.2 เพื่อเครื่องมือสำหรับอ่านข้อความเป็นเสียงเข้ามาใน project 

 

 

 2.3 เปลี่ยนการทำงานไปยังหน้าสำหรับเขียนคำสั่ง 

 

  

2.4 กำหนดคำสั่งให้ปุ่ม เมื่อมีการคลิก ให้อ่านข้อความเป็นเสียง

 

 

คลิกที่ Button1 จะปรากฏคำสั่งต่างๆ ที่สามารถสั่งให้ Button1 ทำงาน  เลือก คำสั่ง When Button1.Click แล้วลากไปวางที่พื้นที่คำสั่ง

 

 

 คลิกที่ TextToSpeech1 จะปรากฏคำสั่งต่างๆ ที่สามารถสั่งให้ TextToSpeech1 ทำงาน  เลือก คำสั่ง call TextToSpeech1.Speak แล้วลากไปวางที่พื้นที่คำสั่ง ภายใต้คำสั่งของ Button1.Click

 

 

คลิกที่ Text จะปรากฏคำสั่งต่างๆ ที่สามารถสั่งให้ Text ทำงาน  เลือก คำสั่ง Text แล้วลากไปวางที่พื้นที่คำสั่ง ภายใต้คำสั่งของ TextToSpeech1 เชื่อมต่อกับช่อง message

พิมพ์ข้อความ เพื่อให้ application เปลี่ยนเป็นเสียงพูด 

"Congratulations! You've made your first app."

 

 

ขั้นตอนที่ 3. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

ให้ Build application แล้วโหลดมาทำงานที่มือถือ วิธีการผมได้แนะนำไว้ที่บทความ

สร้าง app บนมือถือด้วย app inventor 2 

เมื่อกดปุ่ม Talk to Me มือถือจะส่งเสียง "Congratulations! You've made your first app."

 

Add comment

Security code
Refresh