How to

ตำแหน่งของครูในชั้นเรียนนั้นสำคัญมาก ต่อการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนที่หลากหลาย การสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนไป การยืน การเดิน หรือการนั่งของครู ส่งผลอย่างมากต่อการเรียนของนักเรียน

มีความสงสัยกันบ้างไหม ว่าตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน เราควรนั่งเรียนตรงไหน ถึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด จนตอนนี้มาเป็นครู ครูควรจะให้นักเรียนนั่งเรียนอย่างไร และควรจัดสภาพห้องเรียนแบบไหน ถึงจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทุกคน ทั้งการเรียน การได้ยิน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

  เมื่อโลกของอาเซียนได้เปิดออกแล้วอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจำเป็นต้องเรียนรู้ความเป็นไปของประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่มีความลำเอียงเข้าข้างตัวเอง  โดยเฉพาะการศึกษา ที่เราพยายามบอกใครต่อใครว่า ประเทศเรานั่น อยู่ในแนวหน้า เหนือกว่าหลายๆ ประเทศ แต่จริงๆ แล้วเป็นอย่างไรนั้น เราเองก็รู้อยู่แก่ใจ บทความนี้ จะนำเสนอห้องเรียนในประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน