เลือกที่นั่งดี มีชัยในการเรียน

เลือกที่นั่งดี มีชัยในการเรียน

มีความสงสัยกันบ้างไหม ว่าตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน เราควรนั่งเรียนตรงไหน ถึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด จนตอนนี้มาเป็นครู ครูควรจะให้นักเรียนนั่งเรียนอย่างไร และควรจัดสภาพห้องเรียนแบบไหน ถึงจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทุกคน ทั้งการเรียน การได้ยิน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

 

 การเรียนในชั้นเรียน ตำแหน่งที่นั่งที่ใกล้ครูที่สุด คือ ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการได้ยินการสอนและรับรู้ข้อมูลในการเรียนจากครูผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากภาพ จะพบว่า เสียงของครู หรือการมองเห็นสื่อการสอนที่ครูนำเสนอ จะลดประสิทธิภาพการรับรู้ลงเรื่อยๆ เมื่อนักเรียนอยู่ห่างจากครู  จะเห็นว่าตำแหน่งที่นั่งแถวหน้า จะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเรียน โดยส่วนมาก นักเรียนที่นั่งเรียนในแถวหน้าของห้อง จะสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนได้ดีกว่านักเรียนที่นั่งเรียนในแถวที่อยู่ด้านหลังห้อง  นอกจากนี้ ตำแหน่งด้านหลังห้อง ยังมีเสียงรบกวนที่มาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น เสียงพัดลม หรือถ้านั่งใกล้ประตู อาจมีเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนการเรียน หรือมีคนเดินผ่านไปมา ที่ระเบียงหน้าห้อง 

การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนของครู เมื่อพบปัญหาดังกล่าว ควรจัดหาแหล่งกำเนิดเสียงที่ช่วยกระจายเสียงให้ได้ยินทั่วทั้งห้อง การใช้ลำโพงและไมโครโฟน เป็นสื่อช่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้การได้ยินเสียงมีประสิทธิภาพ และการจัดที่นั่ง โดยให้ที่นั่งระหว่างแถว ให้มองเห็นครูได้ชัดเจน ไม่โดนเพื่อนด้านหน้าบัง

Add comment

Security code
Refresh