Home

ตำแหน่งของครูในชั้นเรียนนั้นสำคัญมาก ต่อการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนที่หลากหลาย การสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนไป การยืน การเดิน หรือการนั่งของครู ส่งผลอย่างมากต่อการเรียนของนักเรียน

มีความสงสัยกันบ้างไหม ว่าตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน เราควรนั่งเรียนตรงไหน ถึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด จนตอนนี้มาเป็นครู ครูควรจะให้นักเรียนนั่งเรียนอย่างไร และควรจัดสภาพห้องเรียนแบบไหน ถึงจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทุกคน ทั้งการเรียน การได้ยิน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าโปรแกรม Echo English นั้น เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน การออกแบบเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง โดยความรู้สึกของผมในครั้งแรกที่ได้รับการแนะนำมา คงจะเป็นโปรแกรมที่มีบทสนทนาแล้วเราก็ฟังเสียงบรรยาย แต่เมื่อได้ลองแล้ว มีอะไรที่มากกว่านั้น โดยเฉพาะการฝึกการพูด ถือว่าโปรแกรมนี้ทำได้อย่างดีเลยทีเดียว

เมื่อพูดถึงมือถือ หลายคนคงจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของชิวิตไปแล้ว ถือได้ว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้ว ทำให้ค่ายมือถือต่าง ๆ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบนมือถือออกมามากมาย เพื่อตอบสนองกับกิจวัตรประจำวันของผู้ใช้ แต่โปรแกรมที่ดีก็มักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องแลก หากผู้ใช้จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้งานเอง ก็จำกัดด้วยเครื่องมือในการพัฒนาและต้องอาศัยความสามารถในการเขียนโปรแกรม หลายคนถึงกับบอกว่า แค่คิดก็ผิดแล้ว จริงครับ แค่คิดก็ผิดแล้ว ผิดอย่างไร ผิดที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีเครื่องมือที่สามารถสร้างโปรแกรมบนมือถือได้ง่ายๆ แถบจะไม่ต้องคิดอะไร ก็สามารถสร้างโปรแกรมบนมือถือได้แล้ว